Seminar inžinjerski pristup (2014)

Seminar

Povodom 15 godina rada Društvo za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu Interprojekt d.o.o. Mostar organizovalo je seminar

INŽINJERSKI PRISTUP 2014

INŽINJERSKI PRISTUP GEOTEHNIČKIM I KONSTRUKTERSKIM PROBLEMIMA U GRAĐEVINARSTVU

Seminar je podijeljen u dva dijela i održat će se u sljedećim terminima:

INŽINJERSKI PROBLEMI KOD SANACIJE SPECIFIČNIH KLIZIŠTA PRIBLIŽNE METODE U PROJEKTANTSKOJ PRAKSI
Akademik Enver Mandžić,
Prof. emer. Dr. sc. dipl. ing.
 Prof. dr. Zlatko Maglajlić
Petak, 12.12.2014.   13:00 – 16:00 Subota, 13.12.2014.   11:00 – 14:00
 
MJESTO SEMINARA: Mostar, Maršala Tita 254a, prostorije firme Interprojekt

Seminar je namijenjen inžinjerima koji se bave geotehničkim i konstrukterskim problemima u projektantskoj i izvođačkoj praksi kao i u istraživanju.
Teme predavanja mogu biti zanimljive i poučne širem krugu slušalaca: Studentima završne godine i inžinjerima sa i bez iskustva iz prakse.
U predavanju o Inžinjerskim problemima kod sanacije specifičnih klizišta prestavljena su tri slučaja klizišta iz regija Tuzla.
U predavanju o Približnim metodama u projektantskoj praksi predstavljeni su približni proračuni konzola, okvira, zida na smicanje i grede na elastičnoj podlozi, sa nekoliko uporednih primjera.