Seminar FIDIC (2014)

Društvo za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu Interprojekt d.o.o. Mostar u saradnji sa Udruženjem konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine – UKI BiH

Seminar

„UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU i
F I D I C – crvena, roza i žuta knjiga”

Na seminaru su obrađene osnove savremenog koncepta upravljanja projektima u građevinarstvu kao i FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora te smjernice za izradu posebnih uslova ugovora prema crvenoj, rozoj i žutoj knjizi. Kako se u praksi susrećemo sa raznim specifičnim pitanjima kao što su indirektni troškovi, razumna dobit, polise osiguranja, zahtjevi i nalozi za izmjene, rizici upravljanja projektom i prilagođavanje cijena, na seminaru su kroz pitanja i diskusiju razmotreni konkretni problemi. Seminar je podijeljen u tri modula i održan u sljedećim terminima:

  Termin   Modul
   Modul I
 19. 3. 2014. u 14:00 sati (srijeda)  Upravljanje projektima, opšti dio
 20. 3. 2014. u 14:00 sati (četvrtak)  FIDIC – crvena knjiga
   Modul II
 26. 3. 2014. u 14:00 sati (srijeda)  Specifičnost projekata u građevinarstvu i tehnički dio ponude
 27. 3. 2014. u 14:00 sati (četvrtak)  FIDIC – roza knjiga
   Modul III
 2. 4. 2014. u 14:00 sati (srijeda)  Administriranje projekta u fazi izvođenja radova i aktivnosti nadzora
 3. 4. 2014. u 14:00 sati (četvrtak)  FIDIC – žuta knjiga

Seminar je bio namijenjen za sve učesnike u građenju – inžinjere, ekonomiste, pravnike i druge:
• Investitore i institucije
• Projektante i nadzorne organe
• Izvođače radova

Voditelj seminara i predavač je bio gospodin M. građ. Faruk Dizdarević, dipl.ing.građ., istaknuti stručnjak iz prakse čija je biografija u prilogu.

UČESNICI SEMINARA: