Projekti niskogradnje

Svi projekti
Regionalni put R-427 Stolac-Berkovići
Raskrsnica na magistralnom putu M5 u Novoj Biloj
Regionalni put R-435 Konjic-Borci
Regionalni put R-418b Prozor-Konjic
Regionalni put R-435a Rujište-Planinarski dom
Magistralni put M18 Priboj-Simin Han
Regionalni put R-435a Rujište-Velika Poljana
Regionalni put R-427, Stolac-Berkovići
Regionalni put R-427 Stolac-Berkovići

Nadzor nad sanacijom

Raskrsnica na magistralnom putu M5 u Novoj Biloj
Raskrsnica na magistralnom putu M5 u Novoj Biloj

Projekat rekonstrukcije

Raskrsnica na magistralnom putu M5 u Novoj Biloj
Raskrsnica na magistralnom putu M5 u Novoj Biloj

Projekat rekonstrukcije

Raskrsnica na magistralnom putu M5 u Novoj Biloj
Raskrsnica na magistralnom putu M5 u Novoj Biloj

Projekat rekonstrukcije

Regionalni put R-435 Konjic Borci
Regionalni put R-435 Konjic-Borci

Projekat sanacije

Regionalni put R-435 Konjic Borci
Regionalni put R-435 Konjic-Borci

Projekat sanacije

Regionalni put R-435 Konjic Borci
Regionalni put R-435 Konjic-Borci

Projekat sanacije

Regionalni put R-435 Konjic Borci
Regionalni put R-435 Konjic-Borci

Projekat sanacije

Regionalni put R-418b Prozor-Konjic
Regionalni put R-418b Prozor-Konjic

Projekat rekonstrukcije i modernizacije

Regionalni put R-418b Prozor Konjic
Regionalni put R-418b Prozor Konjic

Projekat rekonstrukcije i modernizacije

Regionalni put R-418b Prozor-Konjic
Regionalni put R-418b Prozor-Konjic

Projekat rekonstrukcije i modernizacije

Regionalni put R-418b Prozor Konjic
Regionalni put R-418b Prozor-Konjic

Projekat rekonstrukcije i modernizacije

Regionalni put R-418b Prozor Konjic
Regionalni put R-418b Prozor-Konjic

Projekat rekonstrukcije i modernizacije

Regionalni put R-418b Prozor-Konjic
Regionalni put R-418b Prozor-Konjic

Projekat rekonstrukcije i modernizacije

Regionalni put R-435a, Rujište-Planinarski dom
Regionalni put R-435a Rujište-Planinarski dom

Nadzor nad sanacijom

Regionalni put R-435a, Rujište-Planinarski dom
Regionalni put R-435a Rujište-Planinarski dom

Nadzor nad sanacijom

Regionalni put R-435a, Rujište-Planinarski dom
Regionalni put R-435a Rujište-Planinarski dom

Nadzor nad sanacijom

Regionalni put R-435a, Rujište-Planinarski dom
Regionalni put R-435a Rujište-Planinarski dom

Nadzor nad sanacijom

Magistralni put M18 Pribo-Simin Han
Magistralni put M18 Priboj-Simin Han

Projekat sanacije

Magistralni put M18 Pribo-Simin Han
Magistralni put M18 Priboj-Simin Han

Projekat sanacije

Magistralni put M18 Pribo-Simin Han
Magistralni put M18 Priboj-Simin Han

Projekat sanacije

Magistralni put M18 Pribo-Simin Han
Magistralni put M18 Priboj-Simin Han

Projekat sanacije

Magistralni put M18 Pribo-Simin Han
Magistralni put M18 Priboj-Simin Han

Projekat sanacije

Regionalni put R-435a Rujište-Velika Poljana
Regionalni put R-435a Rujište-Velika Poljana

Nadzor nad sanacijom

Regionalni put R-435a Rujište-Velika Poljana
Regionalni put R-435a Rujište-Velika Poljana

Nadzor nad sanacijom

Regionalni put R-435a Rujište-Velika Poljana
Regionalni put R-435a Rujište-Velika Poljana

Nadzor nad sanacijom

Regionalni put R-435a Rujište-Velika Poljana
Regionalni put R-435a Rujište-Velika Poljana

Nadzor nad sanacijom