Projekti visokogradnje

Svi projekti
Poslovna zgrada i hotel u Darmstadtu
Stambena zgrada i hotel u Darmstadtu
Stambeno-poslovna zgrada u Heidelbergu
Stambena zgrada u Bensheimu
Stambena zgrada u Münchenu
Stambena grada u Stuttgartu
Stambeno-poslovna zgrada u Osterbronnstrasse
Stambeno-poslovna zgrada u Dresdenu
Stambeno-poslovna zgrada u Herzogenaurachu
Poslovna zgrada i hotel, Darmstadt
Poslovna zgrada i hotel u Darmstadtu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambena zgrada i hotel, Darmstadt
Stambena zgrada i hotel u Darmstadtu

Učešće u izvedbenom projektu

MTV Mark Twain Village
Stambeno-poslovna zgrada u Heidelbergu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambena zgrada, Bensheim
Stambena zgrada u Bensheimu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambena zgrada, Bensheim
Stambena zgrada u Bensheimu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambena zgrada, München
Stambena zgrada u Münchenu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambena zgrada, München
Stambena zgrada u Münchenu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambena zgrada, München
Stambena zgrada u Münchenu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambena zgrada, Stuttgart
Stambena grada u Stuttgartu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambena zgrada, Stuttgart
Stambena grada u Stuttgartu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambeno-poslovna zgrada, Osterbronnstrasse
Stambeno-poslovna zgrada u Osterbronnstrasse

Učešće u izvedbenom projektu

Stambeno-poslovna zgrada, Dresden
Stambeno-poslovna zgrada u Dresdenu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambeno-poslovna zgrada, Dresden
Stambeno-poslovna zgrada u Dresdenu

Učešće u izvedbenom projektu

Stambeno-poslovna zgrada, Herzogenaurach
Stambeno-poslovna zgrada u Herzogenaurachu

Učešće u izvedbenom projektu