Predavanje Sistem DC90 (2017)

Interprojekt d.o.o. Mostar u saradnji sa firmom Sistem DC90 d.o.o. Beograd

Predavanje

SIGURNOST KONSTRUKCIJA U DINAMIČKIM USLOVIMA

Predavanja su održana u Sali firme Interprojekt 8.12.2017. godine

Ukoliko želite da preuzmete materijale sa predavanja, neophodno je popunite donji obrazac i prihvatite izjavu.

Izjava o zaštiti autorskih prava i izjava o ograničenju odgovornosti Copyright © 2018 autori i Interprojekt d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina Sva prava zadržana. Nijedan dio ovog izdanja niti sadržana informacija ne može biti kopirana niti spremljena ili prenesena u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili drugim putem, bez prethodne pismene saglasnosti izdavača. Predavanja su autorizovana. Sve informacije se mogu koristiti isključivo u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima (http://www.wipo.int/about-ip/en/) Premda je posvećena puna pažnja kako bi se očuvao integritet i kvalitet ovog izdanja i sadržanih informacija, ne podrazumijeva se nikakva odgovornost izdavača niti autora za bilo kakvu štetu na imovini ili licima nastalu kao posljedica korištenja ove publikacije ili sadržanih informacija.