Geotehnički projekti

Svi projekti
Klizište Lađanica blizu Glavatičeva
Pravoslavna crkva u Stocu
Ali-pasina dzamija na Buni kod Mostara
Klizište Bilišine
Klizišta Argud kod Glavatičeva
Kilizište u selu Ribići između Konjica i Jablanice
Klizište Jošanica na dionici autoputa Podlugovi-Jošanica
Škarpe na magistralnom putu Jablanica-Mostar
Klizište na regionalnom putu Ostrožac-Fojnica dionica Parsovići-Kalovljakova Luka
Geotehnički projekti
Klizište Lađanica blizu Glavatičeva

Istražni radovi i projekat sanacije

Geotehnički projekti
Klizište Lađanica blizu Glavatičeva

Istražni radovi i projekat sanacije

Pravoslavna crkva u Stocu
Pravoslavna crkva u Stocu

Projekat sanacije padine iznad crkve

Pravoslavna crkva u Stocu
Pravoslavna crkva u Stocu

Projekat sanacije padine iznad crkve

Pravoslavna crkva u Stocu
Pravoslavna crkva u Stocu

Projekat sanacije padine iznad crkve

Pravoslavna crkva u Stocu
Pravoslavna crkva u Stocu

Projekat sanacije padine iznad crkve

Ali-pasina dzamija Buna Mostar
Ali-pasina dzamija na Buni kod Mostara

Projekat sanacije temeljne konstrukcije

Ali-pasina dzamija Buna Mostar
Ali-pasina dzamija na Buni kod Mostara

Projekat sanacije temeljne konstrukcije

Ali-pasina dzamija Buna Mostar
Ali-pasina dzamija na Buni kod Mostara

Projekat sanacije temeljne konstrukcije

Klizište Bilišina
Klizište Bilišine

Nadzor nad sanacijom

P1030233 Klizište Bilišina
Klizište Bilišine

Nadzor nad sanacijom

P1030243 Klizište Bilišina
Klizište Bilišine

Nadzor nad sanacijom

Klizište Bilišina
Klizište Bilišine

Nadzor nad sanacijom

P1040225 Klizište Bilišina
Klizište Bilišine

Nadzor nad sanacijom

Klizišta Argud kod Glavatičeva
Klizišta Argud kod Glavatičeva

Istražni radovi i projekat sanacije

Klizišta Argud kod Glavatičeva
Klizišta Argud kod Glavatičeva

Istražni radovi i projekat sanacije

Klizišta Argud kod Glavatičeva
Klizišta Argud kod Glavatičeva

Istražni radovi i projekat sanacije

Klizišta Argud kod Glavatičeva
Klizišta Argud kod Glavatičeva

Istražni radovi i projekat sanacije

Klizišta Argud kod Glavatičeva
Klizišta Argud kod Glavatičeva

Istražni radovi i projekat sanacije

Kilizište u selu Ribići između Konjica i Jablanice
Kilizište u selu Ribići između Konjica i Jablanice

Projekat sanacije

Kilizište u selu Ribići između Konjica i Jablanice
Kilizište u selu Ribići između Konjica i Jablanice

Projekat sanacije

Kilizište u selu Ribići između Konjica i Jablanice
Kilizište u selu Ribići između Konjica i Jablanice

Projekat sanacije

Kilizište u selu Ribići između Konjica i Jablanice
Kilizište u selu Ribići između Konjica i Jablanice

Projekat sanacije

Klizište Jošanica na dionici autoputa Podlugovi-Jošanica
Klizište Jošanica na dionici autoputa Podlugovi-Jošanica

Projekat sanacije

Klizište Jošanica na dionici autoputa Podlugovi-Jošanica
Klizište Jošanica na dionici autoputa Podlugovi-Jošanica

Projekat sanacije

Klizište Jošanica na dionici autoputa Podlugovi-Jošanica
Klizište Jošanica na dionici autoputa Podlugovi-Jošanica

Projekat sanacije

Škarpe na magistralnom putu Jablanica-Mostar
Škarpe na magistralnom putu Jablanica-Mostar

Nadzor nad sanacijom

Škarpe na magistralnom putu Jablanica-Mostar
Škarpe na magistralnom putu Jablanica-Mostar

Nadzor nad sanacijom

Škarpe na magistralnom putu Jablanica-Mostar
Škarpe na magistralnom putu Jablanica-Mostar

Nadzor nad sanacijom

Klizište na regionalnom putu Ostrožac-Fojnica, dionica Parsovići-Kalovljakova Luka
Klizište na regionalnom putu Ostrožac-Fojnica dionica Parsovići-Kalovljakova Luka

Projekat sanacije