Software za mehaniku tla

DC-Bodenmechanik / DC-Soil mechanics

Ovlašteni smo zastupnici firme DC-Software za jugoistočnu Evropu. Sa proizvođačem softwarea smo dogovorili specijalni popust za kupce sa područja jugoistočne Evrope (popust od 30% do 44% u odnosu na cijene koje su istaknute na internet stranici www.dc-software.de). Rado ćemo Vam, prema Vašem zahtjevu, dostaviti ponudu za grupu modula koja najbolje odgovaraju Vašim potrebama.
Ujedno Vas obavještavamo da su pojedini moduli prevedeni na naš jezik što će olakšati rad korisnicima DC-Softwarea.

PREGLED PROGRAMA ZA ISTRAŽIVANJE TLA (SONDAŽNI PROFILI, GEOLOŠKI PRESJECI), MEHANIKU TLA, GEOTERMIKU, ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI TLA I GIS – UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA

(detaljan opis i demo verzije vidjeti na web stranici www.dc-software.de)

Napomena: Radni jezik unosa i ispisa podataka je, prema izboru, njemački ili engleski.

1-Software-za-mehaniku-tla-DCBOHR-für-Windows

DCBOHR / DCBORE

5/5

Sondažne bušotine prema DIN 4023:2006 / EN ISO / VSS / ÖNORM

2-Software-za-mehaniku-tla-DCBOHR-Schichtenverzeichnis-1

DCBOHR-SV / DCBORE-LS

5/5

Formular za klasifikaciju slojeva prema  DIN  4022 T. 1 / DIN EN ISO 22475-1./
Samo u kombinaciji sa DCBOHR.

3-Software-za-mehaniku-tla-DCBOHR-SV2-für-Windows

DCBOHR-SV2 / DCBORE-LS2

5/5

Formular za klasifikaciju slojeva prema  DIN 4022 T. 2
Samo u kombinaciji sa DCBOHR.

4-Software-za-mehaniku-tla-DCBOHR-SV3-für-Windows

DCBOHR - SV3 / DCBORE-LS3

5/5

Formular za klasifikaciju slojeva prema  DIN 4022 T. 3
Samo u kombinaciji sa DCBOHR.

1 Software za mehaniku tla DCBOHR Pegelausbau

DCBOHR - PEGELAUSBAU / DCBORE Well Graphics

5/5

Izrada vodomjera, bunara i mjernih mjesta prema DIN 4943:2005
Samo u kombinaciji sa DCBOHR.

Software-za-mehaniku-tla-DCBOHR

DCBOHR - Erdwärme / DCBORE Geotherm

5/5
6-Software-za-mehaniku-tla-DCRAMM für Windows

DCRAMM / DCPROBE

5/5

Dinamičko sondiranje prema DIN 4094 / SN 670 417

Software-za-mehaniku-tla-DCSCHNITT

DCSCHNITT / DCSECTION

5/5

Geološki presjeci, položaj bušotina na karti, automatsko vađenje presjeka.

8-Software-za-mehaniku-tla-DCSCHNITT- Basis

DCSCHNITT - Basis / DCSECTION - Basic

5/5

Određivanje položaja bušotina, SPT, vodomjer/bunar, dinamička sondiranja na planovima do DIN A0, sa naredbama za crtanje.

9-Software-za-mehaniku-tla-DCGIS

DCGIS / DCGIS

5/5

Upravljanje bušotinama, vodomjerima, etc. na kartama (Geokodiranje).

10-Software-za-mehaniku-tla-DCSOND für Windows

DCSOND / DCCONE

5/5

Dinamička penetracija prema DIN 4094.

11-Software-za-mehaniku-tla-DCSIEB

DCSIEB / DCSIEVE

5/5

Metoda prosijavanjem i sedimentacije prema DIN 18 123 / SN 670 810/816.

12-Software-za-mehaniku-tla-DCLAST

DCLAST / DCLOAD

5/5

Ispitivanje pločom prema DIN 18 134 / SN 670 317.

13-Software-za-mehaniku-tla-DCDRUC

DCDRUC / DCPRESS

5/5

Edometarski opit.

14-Software-za-mehaniku-tla-DCPROC

DCPROC / DCPROC

5/5

Proctorovi opiti  DIN 18 127 / SN 670 330.

15-Software-za-mehaniku-tla-DCKONS

DCKONS / DCCONS

5/5

Atterbergove granice konzistencije prema DIN 18 122 / SN 670 345 / ÖNORM B 4411 / DIN i CEN ISO/TS 17892-12.

16-Software-za-mehaniku-tla-DCSHER

DCSHER / DCSHEAR

5/5

Ispitivanje čvrstoće tla smicanjem prema DIN 18 137.

17-Software-za-mehaniku-tla-DCRAUM

DCRAUM / DCDENS

5/5

Volumenska težina DIN 18 125 / SN 670 335 /
Sadržaj vlage DIN 18 121 / SN 670 340.

18-Software-za-mehaniku-tla-DCDURL

DCDURL / DCPERM

5/5

Ispitivanje propusnosti prema DIN 18 130.

19-Software-za-mehaniku-tla-DCPUMP

DCPUMP / DCPUMP

5/5

Metoda ispitivanja propusnosti tla – prikaz i procjena.

20-Software-za-mehaniku-tla-DCCHEM

DCCHEM / DCCHEM

5/5

Hemijska ispitivanja zagađenosti tla sa bazom podataka uz granične vrijednosti.

Software-za-mehaniku-tla-DCGLÜH

DCGLÜH / DCGLOW

5/5

Gubitak mase zagrijavanjem prema DIN 18 128.

22-Software-za-mehaniku-tla-DCKALK

DCKALK / DCLIME

5/5

Sadržaj krečnjaka prema DIN 18 129.