ipm-pocetna-projekti

Projekti

Uvijek radimo najbolje što možemo i pokazujemo kreativnost dok radimo na projektima. U nastavku se nalaze neki od naših projekata.

IPM Mostar-o-nama-foto

O nama

Naše bogato iskustvo je odlična osnova za uspješnu realizaciju vaših namjera.

interprojekt-usluge-pocetna

Usluge

Pružamo širok spektar konsultantskih usluga u građevinarstvu i rado rješavamo jedinstvene zadatke. Uvijek preuzimamo izazove i dovodimo ih do rješenja.

Usluge

Projekt management

Projekti visokogradnje

Projekti niskogradnje

Projekti zaštite graditeljskog nasljeđa

Geotehnički projekti

Energetski projekti

Revizija projektne dokumentacije

Nostrifikacija projektne dokumentacije

Nadzor nad gradnjom

Software

Licence

OVLAŠTENJA (LICENCE) MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA FBIH

  • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti nostrifikacije konstruktivnog dijela investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti niskogradnje i visokogradnje
  • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade projekata koji su sastavni dio glavnog projekta niskogradnje
  • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata
  • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu
  • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade projekata iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika

OVLAŠTENJA (LICENCE) MINISTARSTVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU RS

  • Licenca za izradu tehničke dokumentacije – konstruktivna faza i faza niskogradnje

OVLAŠTENJA (LICENCE) ODJELJENJA ZA JAVNU SIGURNOST BRČKO DISTRIKTA BIH

  • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja sadržanih u šifri djelatnosti 71.12–Inžinjerske djelatnosti i sa njima povezano tehničko savjetovanje i 43.99–Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti

Software

Software za geotehniku

interprojekt-software-za-geotehniku-DC-Grundbruch

DC-Grundbruch / DC-Bearing

5/5

Proračun sigurnosti protiv sloma tla / kapaciteta nosivosti prema DIN-u 1054:2005 / DIN 4017 / SIA 267 / ÖNORM B 4435-2 / ÖNORM B 1997-1-1 / Eurocode 7 / Terzaghi / Brinch Hansen

interprojekt-software-za-geotehniku-DC-Setzung

DC-Setzung / DC-Settle

5/5

Proračun slijeganja proizvoljnog broja temelja po DIN-u 4019

interprojekt-software-za-geotehniku-DC-Fundament

DC-Fundament / DC-Footing

5/5

Proračun i dimenzioniranje temelja (samci, blok-temelja, temelja sa čašicama, pravougaonih, kružnih i trakastih) sa svim dokazima nosivosti.

OBJAVLJENI RADOVI​

Sedma međunarodna konferencija o zidanim konstrukcijama
Semi- probabilistički dokaz nosivosti i indeks pouzdanosti zidane kupole za slučaj radijalnog pritiska uslijed dejstva stalnog opterećenja
Istraživanje čvrstoće sedre kao arhitektonsko- građevinskog kamena
Analiza historijskih metoda temeljenja
Statistička procjena karakteristične čvrstoće
Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1:2001
Structural assessment for temporary protection of the Old Mosque in Senkovici Village in Bosnia and Herzegovina
Existing historical foundation system of two Old Bridges from the Ottoman period in Bosnia and Herzegovina
Pregled historijskih metoda temeljenja
Ocjena stanja postojećih objekata kulturnog i istorijskog naslijeđa primjenom refrakcione seizmike
Most u Plandištu
Seismic strengthening and repair of typical stone masonry historical buildings in Bosnia and Herzegovina
Procjena stanja i ojačanje historijskih kamenih konstrukcija izloženih seizmičkom djelovanju
Damage Assessment and Seismic Strengthening of Stone Masonry Historical Buildings in Bosnia and Herzegovina
Primjeri rekonstrukcije i pojačanja kulturno-historijskih zidanih kamenih građevina u BiH
Seismic behaviour of traditional stone masonry minarets in Bosnia and Herzegovina – planning the case study
Analiza nosivosti zidanih lučnih konstrukcija
Non-destructive testing campaign for two traditional stone masonry minarets in Bosnia and Herzegovina
Experimental investigations on two traditional minarets in Bosnia and Herzegovina
Studija o seizmičkom ponašanju tradicionalnih zidanih munara u Bosni Hercegovini
Seismic behaviour of traditional stone masonry minarets in Bosnia and Herzegovina
Praktične mogućnosti individualnog korištenja izvora solarne energije u Bosni i Hercergovini
Uspješnost sanacije klizišta Lijšnica kod Maglaja, Naučni skup “Klizišta kao posljedica višednevnih poplava u maju 2014
Investigation of the Bear Tower within the Complex of the Old Town of Jajce
Analiza stanja historijskih zidanih konstrukcija nerazornim i malo razornim metodama
Analiza nosivosti konstrukcija od krutih makro blokova izloženih dinamičkom djelovanju
Projektovanje i izgradnja temelja vjetroturbina – plitko temeljenje
Specifičnost ugradnje (cementnog) betona u temelj vjetroturbine
Ziđe od prirodnog kamena prema DIN EN 1996-1-1 i BAS EN 1996-1-1 (Eurokod 6)

Društvo za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu Interprojekt d.o.o. Mostar su osnovali ovlašteni projektanti dr.sc. Mustafa Humo i dr.sc. Salko Kulukčija. Osnovan 1999. godine kao specijalistički konstrukterski biro, Interprojekt je do danas značajno proširio obim konsultantskih usluga. Veliku pažnju posvećujemo kontinuiranom razvoju saradnje sa građevinskim fakultetima u zemlji i inostrantsvu kao i sa nekoliko vodećih inžinjerskih konsultantskih firmi iz SR Njemačke. Zahvaljujući ovoj saradnji, Interprojekt je stekao dragocjeno iskustvo u primjeni vrhunskih naučnih i praktičnih metoda u savremenom inžinjerstvu.

Interprojekt d.o.o.
Maršala Tita 254a
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel. +387 36 555 131
Fax. +387 36 555 731

E-mail: info@interprojekt.ba