Projekti zaštite graditeljskog nasljeđa

Svi projekti
Gavrankapetanovića kuća (Likovna kolonija) u Počitelju
Hadži-Alijina džamija u Počitelju
Stara ćuprija u Konjicu
Mlinica na rijeci Buni u Blagaju
Sahat-kula u Stocu
Most u Plandištu (Rimski most) Sarajevo
Crkva sv. Nikole u Trijebnju kod Stoca
Stari grad Počitelj
Stara džamija u selu Šenkovići kod Novog Travnika
Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna
Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini
Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca
Stari grad Ostrožac kod Cazina
Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu
Interprojekt-Gavrankapetanovića-kuća-(Likovna kolonija)-u-Počitelju
Gavrankapetanovića kuća (Likovna kolonija) u Počitelju

Glavni projekat konstrukcije za rekonstrukciju/rehabilitaciju

Interprojekt-Hadži-Alijina-džamija-u-Počitelju
Hadži-Alijina džamija u Počitelju

Glavni projekat konstrukcije za rekonstrukciju/rehabilitaciju

Interprojekt-Stara-ćuprija-u-Konjicu
Stara ćuprija u Konjicu

Preliminarna statička analiza

konjic
Stara ćuprija u Konjicu

Preliminarna statička analiza

Mlinica na rijeci Buni u Blagaju
Mlinica na rijeci Buni u Blagaju

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabilitacije

Mlinica na rijeci Buni u Blagaju
Mlinica na rijeci Buni u Blagaju

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabilitacije

Mlinica na rijeci Buni u Blagaju
Mlinica na rijeci Buni u Blagaju

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabilitacije

Sahat-kula u Stocu
Sahat-kula u Stocu

Glavni projekat rekonstrukcije/rehabilitacije

Most u Plandištu (Rimski most), Sarajevo
Most u Plandištu (Rimski most) Sarajevo

Program, praćenje i obrada rezultata istražnih radova i Analiza postojećeg stanja

Most u Plandištu (Rimski most), Sarajevo
Most u Plandištu (Rimski most) Sarajevo

Program, praćenje i obrada rezultata istražnih radova i Analiza postojećeg stanja

Most u Plandištu (Rimski most), Sarajevo
Most u Plandištu (Rimski most) Sarajevo

Program, praćenje i obrada rezultata istražnih radova i Analiza postojećeg stanja

Most u Plandištu (Rimski most), Sarajevo
Most u Plandištu (Rimski most) Sarajevo

Program, praćenje i obrada rezultata istražnih radova i Analiza postojećeg stanja

Most u Plandištu (Rimski most), Sarajevo
Most u Plandištu (Rimski most) Sarajevo

Program, praćenje i obrada rezultata istražnih radova i Analiza postojećeg stanja

Crkva sv. Nikole u Trijebnju kod Stoca
Crkva sv. Nikole u Trijebnju kod Stoca

Glavni projekat rehabilitacije

Crkva sv. Nikole u Trijebnju kod Stoca
Crkva sv. Nikole u Trijebnju kod Stoca

Glavni projekat rehabilitacije

Crkva sv. Nikole u Trijebnju kod Stoca
Crkva sv. Nikole u Trijebnju kod Stoca

Glavni projekat rehabilitacije

Stari grad Počitelj
Stari grad Počitelj

Konstrukterski izvještaj u sklopu Plana upravljanja

Stari grad Počitelj
Stari grad Počitelj

Konstrukterski izvještaj u sklopu Plana upravljanja

Stara džamija u selu Šenkovići kod Novog Travnika
Stara džamija u selu Šenkovići kod Novog Travnika

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabilitacije

Stara džamija u selu Šenkovići kod Novog Travnika
Stara džamija u selu Šenkovići kod Novog Travnika

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabilitacije

Stara džamija u selu Šenkovići kod Novog Travnika
Stara džamija u selu Šenkovići kod Novog Travnika

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabilitacije

Stara džamija u selu Šenkovići kod Novog Travnika
Stara džamija u selu Šenkovići kod Novog Travnika

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabilitacije

Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna
Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna

Glavni projekat konzervacije

Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna
Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna

Glavni projekat konzervacije

Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna
Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna

Glavni projekat konzervacije

Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna
Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna

Glavni projekat konzervacije

Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna
Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna

Glavni projekat konzervacije

Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna
Sulejmanpašića kula u Odžaku kod Bugojna

Glavni projekat konzervacije

Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini
Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini

Dopuna Glavnog projekta rehabilitacije

Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini
Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini

Dopuna Glavnog projekta rehabilitacije

Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca
Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabiltacije

Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca
Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabiltacije

Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca
Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabiltacije

Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca
Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabiltacije

Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabiltacije

Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca
Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabiltacije

Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca
Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabiltacije

Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca
Zgrada finansija u zoni historijskog gradskog područja Jajca

Glavni projekat sanacije/rekonstrukcije/rehabiltacije

Stari grad Ostrožac kod Cazina
Stari grad Ostrožac kod Cazina

Plan provođenja aktivnosti za revitalizaciju

Stari grad Ostrožac kod Cazina
Stari grad Ostrožac kod Cazina

Plan provođenja aktivnosti za revitalizaciju

Stari grad Ostrožac kod Cazina
Stari grad Ostrožac kod Cazina

Plan provođenja aktivnosti za revitalizaciju

Stari grad Ostrožac kod Cazina
Stari grad Ostrožac kod Cazina

Plan provođenja aktivnosti za revitalizaciju

Stari grad Ostrožac kod Cazina
Stari grad Ostrožac kod Cazina

Plan provođenja aktivnosti za revitalizaciju

Stari grad Ostrožac kod Cazina
Stari grad Ostrožac kod Cazina

Plan provođenja aktivnosti za revitalizaciju

Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu
Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu

Glavni projekat sanacije

Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu
Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu

Glavni projekat sanacije

Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu
Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu

Glavni projekat sanacije

Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu
Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu

Glavni projekat sanacije

Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu
Kapija Jevrejskog groblja u Sarajevu

Glavni projekat sanacije