Published Works

1. HUMO M., KULUKČIJA S.
Sedma međunarodna konferencija o zidanim konstrukcijama London 2005, AGD Magazine, Sarajevo, 2006.
2. HUMO M., KULUKČIJA S., HAMUSTAFIĆ D.
Semi- probabilistički dokaz nosivosti i indeks pouzdanosti zidane kupole za slučaj radijalnog pritiska uslijed dejstva stalnog opterećenja, Zbornik radova RGGF Tuzla, broj XXX, Tuzla, 2006.
3. HUMO M., KULUKČIJA S., MANDŽIĆ K.
Istraživanje čvrstoće sedre kao arhitektonsko- građevinskog kamena, Zbornik radova RGGF Tuzla, broj XXX, Tuzla, 2006.
4. KULUKČIJA S.
Analiza historijskih metoda temeljenja, Magistarski rad, Mostar, 2007.
5. HUMO M., KULUKČIJA S., MANDŽIĆ K.
Statistička procjena karakteristične čvrstoće, Zbornik radova nastavnika i saradnika Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar, 2007.
6. KULUKČIJA S., HUMO M., ZLATAR M.
Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1:2001, Priručnik, Interprojekt, Mostar, 2007.
7. HUMO M., KULUKČIJA S. Structural assessment for temporary protection of the Old Mosque in Senkovici Village in Bosnia and Herzegovina, SACoMaTiS- International RILEM Conference, Varenna, Italy, 2008.
8. KULUKČIJA S., HUMO M., MANDŽIĆ E., MANDŽIĆ K., SELIMOVIĆ M.
Existing historical foundation system of two Old Bridges from the Ottoman period in Bosnia and Herzegovina, Third International Congress on Construction History, Cottbus, Germany, 2009.
9. KULUKČIJA S., HUMO M.
Pregled historijskih metoda temeljenja, Baština, Sarajevo, 2009.
10. MANDŽIĆ E., KULUKČIJA S., HUMO M.
Ocjena stanja postojećih objekata kulturnog i istorijskog naslijeđa primjenom refrakcione seizmike, Banja Luka, 2009.
11. KULUKČIJA S., MANDŽIĆ E.
Most u Plandištu, Baština, Sarajevo, 2010.
12. HRASNICA M., ZLATAR M., KULUKČIJA S., HUMO M., MADŽAREVIĆ M.
Seismic strengthening and repair of typical stone masonry historical buildings in Bosnia and Herzegovina, International Masonry Conference, Dresden, Germany, 2010.
13. HUMO, M., KULUKČIJA S. (urednici i koautori)
Procjena stanja i ojačanje historijskih kamenih konstrukcija izloženih seizmičkom djelovanju, Zbornik radova, ISCARSAH Simpozij Mostar 2009, Mostar, 2010.
14. HRASNICA M., ZLATAR M., KULUKČIJA S., HUMO M.
Damage Assessment and Seismic Strengthening of Stone Masonry Historical Buildings in Bosnia and Herzegovina, 14 ECEE, Ohrid, Makedonija, 2010
15. HRASNICA M., ZLATAR M., KULUKČIJA S., HUMO M.
Primjeri rekonstrukcije i pojačanja kulturno-historijskih zidanih kamenih građevina u BiH, GNP, Žabljak, Crna Gora, 2010.
16. HUMO M., KULUKČIJA S.
Seismic behaviour of traditional stone masonry minarets in Bosnia and Herzegovina – planning the case study, BHBICOP, Sarajevo, 2011.
17. HUMO M.
Analiza nosivosti zidanih lučnih konstrukcija, Magistarski rad, Mostar, 2011.
18. CASARIN F., HUMO M., DA PORTO F., LORENZONI F., GIRARDELLO P., MODENA C., CANTINI L., KULUKČIJA S.
Non-destructive testing campaign for two traditional stone masonry minarets in Bosnia and Herzegovina, 2. Međunarodna konferencija GTZ, Tuzla, 2012.
19. CASARIN F., HUMO M., DA PORTO F., LORENZONI F., GIRARDELLO P., CANTINI L., KULUKČIJA S.
Experimental investigations on two traditional minarets in Bosnia and Herzegovina, 8. Međunarodna konferencija SAHC, Wroclaw, Poljaska, 2012.
20. HUMO, M., KULUKČIJA S. (urednici i koaotori)
Studija o seizmičkom ponašanju tradicionalnih zidanih munara u Bosni Hercegovini, Međunarodni istraživački projekat NIKER (EU, FP 7), Mostar, 2012.
21. HUMO M., KULUKČIJA S., ZAHIROVIĆ A.
Seismic behaviour of traditional stone masonry minarets in Bosnia and Herzegovina, Savremena građevinska praksa 2013, Fruška gora, Vojvodina, Srbija, 2013.
22. KULUKČIJA S.
Praktične mogućnosti individualnog korištenja izvora solarne energije u Bosni i Hercergovini, Bosanskohercegiovački komitet CIGRE, Sarajevo, 2015.
23. MANDŽIĆ E., MANDŽIĆ K., HUMO M., KULUKČIJA S.
Uspješnost sanacije klizišta Lijšnica kod Maglaja, Naučni skup “Klizišta kao posljedica višednevnih poplava u maju 2014“, Banja luka, 2015.
24. KULUKČIJA S., HUMO M., MANDŽIĆ E., PADOVAN B., MANDŽIĆ K.
Investigation of the Bear Tower within the Complex of the Old Town of Jajce, 10. Međunarodna konferencija SAHC 2016, Leuven, Belgija, 2016.
25. KULUKČIJA S.
Analiza stanja historijskih zidanih konstrukcija nerazornim i malo razornim metodama, Doktorska disertacija, Mostar, 2016.
26. HUMO M.
Analiza nosivosti konstrukcija od krutih makro blokova izloženih dinamičkom djelovanju, Doktorska disertacija, Mostar, 2017.
27. Kulukčija S., Kurtović A., Humo M., Hadžajlić J., Čolaković A., Žuškić E., Sihirlić M.
Projektovanje i izgradnja temelja vjetroturbina – plitko temeljenje, GEO-EXPO 2018, Neum, 2018.
28. Kurtović A., Kulukčija S., Humo M., Hadžajlić J., Čolaković A., Žuškić E., Sihirlić M.
Specifičnost ugradnje (cementnog) betona u temelj vjetroturbine, GEO-EXPO 2018, Neum, 2018.
29. Kulukčija S.,
Ziđe od prirodnog kamena prema DIN EN 1996-1-1 i BAS EN 1996-1-1 (Eurokod 6), Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2018.