bs de en

- O nama

Projektni biro Interprojekt d.o.o. Mostar su osnovali i vode ovlašteni projektanti Mustafa Humo i Salko Kulukčija. Firma trenutno zapošljava sedamnaest stalnih saradnika i više spoljnih saradnika i konsultanata. Osnovana 1999. godne kao specijalistički konstrukterski biro, firma je do danas značajno proširila obim konsultantskih usluga. Veliku pažnju posvećujemo kontinuiranom razvoju saradnje sa Građevinskim fakultetom u Mostaru, drugim građevinskim fakultetima u zemlji i inostrantsvu kao i sa nekoliko vodećih inžinjerskih konsultantskih firmi iz SR Njemačke. Zahvaljujući ovoj saradnji naša firma je stekla dragocjeno iskustvo u primjeni vrhunskih naučnih i praktičnih metoda u savremenom inžinjerstvu.

Dosada smo stekli zavidne reference u sljedećim oblastima projektovanja:
- rekonstrukcija i sancija objekata kulturno-historijskog nasljeđa;
- savremeni armirano betonski i zidani objekti;
- čelične konstrukcije industrijskih i proizvodnih objekata;
- montažne armirano-betonske konstrukcije;
- rekonstrukcija i sanacija putne mreže.

U skladu sa potrebama investitora možemo ponuditi sljedeći spektar usluga:
- izrada i koordinacija izrade kompletnog projekta sa potrebnim elaboratima;
- izrada projektne dokumentacije za objekte visokogradnje;
- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju objekata nasljeđa;
- izrada projektne dokumentacije za objekte niskogradnje;
- provođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja i izrada geotehničkih projekata;
- revizija (kontrola) projekata u skladu sa Zakonom o građenju;
- nadzor nad gradnjom;
- nostrifikacija projektne dokumentacije.

Uvjerenja smo da je naše bogato iskustvo vezano za niz realizovanih projekata, kako kod nas tako i u inostranstvu, odlična osnova za uspješnu realizaciju vaših namjera.