bs en de

- Objekti nasljedja

 
Investitor/Naručilac
Projekat
Kratak opis usluge
 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
Projekat rehabilitacije Džamije Ali-bega Kapetanovića u Vitini, Opština Ljubuški

Izrada dopune projekata rehabilitacije: arhitektonski snimak postojećeg stanja, plan intervencija, računska i geofizička analiza ziđa – sanacije zidova.

 
Udruženje "Obnova građanskog povjerenja" & Forum mladih, Stolac
Projekat rehabilitacije Sahat kule u Stocu

Izrada projekta rehabilitacije: analiza izvornog stanja, sadašnje stanje temelja i tla, analiza nosivosti tla, glavni projekat rekonstrukcije.

 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
Projekat konzervacije Sulejman-pašine kule u Odžaku, Opština Bugojno

Izrada projekta rehabilitacije: analiza izvornog stanja, sadašnje stanje, analiza nosivosti ziđa, glavni projekat konzervacije.

 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
Projekat zaštite prirodno-graditeljske cjeline Most u Plandištu („Rimski most“) Općina Ilidža, Sarajevo

Izrada projekata postojećeg stanja; izrada programa istražnih radova; učešće u izradi tenderske dokumentacije za istražne radove; nadzor nad provođenjem istražnih radova; obrada rezultata istražnih radova sa zaključcima i preporukama za izradu projekta sanacije.

 
BKZ Preporod Novi Travnik
Projekat rehabilitacije – obnove Stare džamije u Šenkovićima u Općini Novi Travnik

Izrada glavnog projekta obnove: analiza izvornog stanja, analiza sadašnjeg stanja, arhitektonski projekat, projekat konstrukcije i projekat elektro instalacija.

 
Srpska pravoslavna crkva, Zahumsko-hercegovačka eparhija, Manastir Žitomislići
Projekat rehabilitacije – obnove crkve Sv. Nikole u Trijebnju kraj Stoca

Izrada glavnog projekta obnove: analiza izvornog stanja, analiza sadašnjeg stanja, arhitektonski projekat, projekat konstrukcije, projekat elektro instalacija, petrografska analiza uzoraka kamena i izrada uputstva za rekonstrukciju i konsolidaciju zidane konstrukcije.

 
Federalno ministarstvo kulture i sporta Sarajevo preko Fondacije ODRAZ
Projekat privremene zaštite Stare džamije u Šenkovićima u Općini Novi Travnik

Izrada projekta privremene zaštite sa analizom postojećeg stanja, izradom geodetskih podloga, geomehaničkog izvještaja.

 
Federalno ministarstvo kulture i sporta Sarajevo preko Fondacije ODRAZ
Projekat rehabilitacije – obnove objekta Stare škole u sklopu Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu

Izrada glavnog projekta obnove konstrukcije.

 
Medžlis IZ Stolac
Projekat rehabilitacije – obnove Čaršijskog mekteba u Stocu

Izrada glavnog projekta obnove Čaršijskog mekteba: analiza izvornog stanja, analiza sadašnjeg stanja, arhitektonski projekat, projekat konstrukcije i projekat elektro instalacija.

 
Medžlis IZ Mostar
Izvještaj o stanju tla i temeljne konstrukcije za džamiju Ali- Paše Rizvanbegoivića na Buni

Izvještaj o stanju tla i temeljne konstrukcije: ocjena postojećeg stanja i program istražnih radova, provođenje istražnih radova, laboratorijska ispitivanja uzoraka, proračun parametara, proračun nosivosti.

 
Medžlis IZ Stolac
Izvještaj o stanju tla i temeljne konstrukcije za Ćuprijsku džamiju u Stocu

Izvještaj o stanju tla i temeljne konstrukcije: ocjena postojećeg stanja i program istražnih radova, provođenje istražnih radova, laboratorijska ispitivanja uzoraka, proračun parametara, proračun nosivosti.

 
Vlada Brčko Distrikta BiH
Projekat rehabilitacije – obnove Azizija džamije u Brezovom Polju, Brčko Distrikt BiH
Izrada glavnog projekta obnove Azizija džamije po svim fazama i sa svim elaboratima: arhitektonski projekat, projekt kaligrafije, projekat kolorističke obrade, projekat konstrukcije, projekat elektro instalacija, projekat grijanja, projekat vodovoda i kanalizacije i drenažni sistem, projekat vanjskog uređenja, elaborat zaštite od požara i elaborat zaštite na radu.
 
Vlada Brčko Distrikta BiH
Analiza stabilnosti padine ispod Azizija džamije u Brezovom Polju, Brčko Distrikt BiH
Istraživanja u cilju rješavanja stabilnosti padine ispod platoa Azizija džamije: mašinsko bušenje bušotina, geotehnički nadzor nad bušenjem, kartiranje nabušenog jezgra, uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja, proračun parametara tla i proračun stabilnosti po profilima, te izrada elaborata sa zaključcima i preporukama. Dokazano je da je padina stabilna, a u cilju postizanja dodatne sigurnosti predviđen je plitki drenažni sistem.