bs de en

- Software za mehaniku tla

DC-Bodenmechanik / DC-Soil mechanics

Ovaj softver naša firma već duže vrijeme uspješno koristi u geotehničkim proračunima. Mi smo ujedno i ovlašteni zastupnici firme DC-Software za jugoistočnu Evropu. Sa proizvođačem softvera smo dogovorili specijalni popust za kupce sa područja jugoistočne Evrope (popust od 30% do 44% u odnosu na cijene koje su istaknute na internet stranici www.dc-software.de). Rado ćemo Vam, prema Vašem zahtjevu, dostaviti ponudu za grupu modula koja najbolje odgovaraju Vašim potrebama.
Ujedno Vas obavještavamo da su pojedini moduli prevedeni na naü jezik što će olakšati rad korisnicima DC-Softvera.

PREGLED PROGRAMA ZA ISTRAŽIVANJE TLA (SONDAŽNI PROFILI, GEOLOŠKI PRESJECI), MEHANIKU TLA, GEOTERMIKU, ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI TLA I GIS - UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA

(detaljan opis i demo verzije vidjeti na web stranici www.dc-software.de)

Napomena: Radni jezik unosa i ispisa podataka je, prema izboru, njemački ili engleski

DCBOHR / DCBORE

Sondažne bušotine prema DIN 4023:2006 / EN ISO / VSS / ÖNORM
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCBOHR-SV / DCBORE-LS

Formular za klasifikaciju slojeva prema  DIN  4022 T. 1 / DIN EN ISO 22475-1./
Samo u kombinaciji sa DCBOHR.


Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCBOHR-SV2 / DCBORE-LS2

Formular za klasifikaciju slojeva prema  DIN 4022 T. 2
Samo u kombinaciji sa DCBOHR.

Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCBOHR - SV3 / DCBORE-LS3

Formular za klasifikaciju slojeva prema  DIN 4022 T. 3
Samo u kombinaciji sa DCBOHR.

Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCBOHR - PEGELAUSBAU / DCBORE Well Graphics

Izrada vodomjera, bunara i mjernih mjesta prema DIN 4943:2005
Samo u kombinaciji sa DCBOHR.


Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCBOHR - Erdwärme / DCBORE Geotherm

 
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCRAMM / DCPROBE

Dinamičko sondiranje prema DIN 4094 / SN 670 417
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCSCHNITT / DCSECTION

Geološki presjeci, položaj bušotina na karti, automatsko vađenje presjeka
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCSCHNITT - Basis / DCSECTION - Basic

Određivanje položaja bušotina, SPT, vodomjer/bunar, dinamička sondiranja na planovima do DIN A0, sa naredbama za crtanje
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCGIS / DCGIS

Upravljanje bušotinama, vodomjerima, etc. na kartama (Geokodiranje)
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCSOND / DCCONE

Dinamička penetracija prema DIN 4094
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCSIEB / DCSIEVE

Metoda prosijavanjem i sedimentacije prema DIN 18 123 / SN 670 810/816
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCLAST / DCLOAD

Ispitivanje pločom prema DIN 18 134 / SN 670 317
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCDRUC / DCPRESS

Edometarski opit
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCPROC / DCPROC

Proctorovi opiti  DIN 18 127 / SN 670 330
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCKONS / DCCONS

Atterbergove granice konzistencije prema DIN 18 122 / SN 670 345 / ÖNORM B 4411 / DIN i CEN ISO/TS 17892-12


Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCSHER / DCSHEAR

Ispitivanje čvrstoće tla smicanjem prema DIN 18 137
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCRAUM / DCDENS

Volumenska težina DIN 18 125 / SN 670 335 /
Sadržaj vlage DIN 18 121 / SN 670 340

Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCDURL / DCPERM

Ispitivanje propusnosti prema DIN 18 130
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCPUMP / DCPUMP

Metoda ispitivanja propusnosti tla - prikaz i procjena.
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCCHEM / DCCHEM

Hemijska ispitivanja zagađenosti tla sa bazom podataka uz granične vrijednosti
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCGLÜH / DCGLOW

Gubitak mase zagrijavanjem prema DIN 18 128
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DCKALK / DCLIME

Sadržaj krečnjaka prema DIN 18 129
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI