bs de en

- Geotehnički projekti

 
Investitor
Projekat
Kratak opis usluge
 
Ministarstvo saobraćaja i veza HN Kantona Uprava puteva Mostar
Glavni projekat prilagođavanja potpornih zidova

Potporni zidovi poz 14-18 na dionici Parsovići – Kragulja stacionaža od km 3+037.25 do 5+220.00 na regionalnom putu R-437, Ostrožac - Fojnica

 
JP Direkcija cesta Federacije BiH Sarajevo
Nadzor nad izvođenjem radova

Nadzor nad izvođenjem radova sanacije slijeganja trupa ceste i propusta , M-17 , km 2+100 dionica Jablanica - Grabovica

 
JP Eelektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Glavni projekat tehničkog osmatranja klizišta „Kukovi“

Tehničko osmatranja klizišta „Kukovi“

 

 
JP Direkcija cesta Federacije BiH Sarajevo
Projekat sanacije klizišta na cesti M-16 Bugojno-Kupres

Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije klizišta na magistralnoj cesti M-16 Bugojno – Kupres. Ocjena postojećeg stanja i izrada programa istražnih radova, provođenje istražnih radova: inžinjersko-geološko kartiranje terena, mašinsko bušenje bušotina, geotehnički nadzor nad bušenjem, kartiranje nabušenog jezgra, uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja uzoraka. Proračun parametara, proračun stabilnosti po profilima, izrada inžinjersko-geološkog i geomehaničkog elaborata te izrada projekta sanacije.

 
Opština Jablanica
Projekat sanacije klizišta

Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije klizišta Žuglići u Opštini Jablanica. Ocjena postojećeg stanja i izrada programa istražnih radova, provođenje istražnih radova: inžinjersko-geološko kartiranje terena, mašinsko bušenje bušotina, geotehnički nadzor nad bušenjem, kartiranje nabušenog jezgra, uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja uzoraka. Proračun parametara, proračun stabilnosti po profilima, izrada inžinjersko-geološkog i geomehaničkog elaborata te izrada projekta sanacije.

 
Opština Maglaj
Projekat sanacije klizišta

Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije klizišta Lješnica i Fojnica u Opštini Maglaj. Ocjena postojećeg stanja i izrada programa istražnih radova, provođenje istražnih radova: inžinjersko-geološko kartiranje terena, izrada geotehničkih raskopa, uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja uzoraka. Proračun parametara, proračun stabilnosti po profilima, izrada inžinjersko-geološkog i geomehaničkog elaborata te izrada projekta sanacije.

 
Uprava za puteve HN Kantona
Nadzor na sanacijom klizišta

Nadzor na sanacijom klizišta Bilišine na regionalnom putu R-437 Ostrožac-Fojnica

 
Uprava za puteve HN Kantona
Nadzor na sanacijom klizišta

Nadzor na sanacijom klizišta Lađanica na regionalnom putu R-436 Borci-Kalinovik L=240 m

 
Kantonalna direkcija za ceste, USK Kanton Bihać
Sanacija klizišta na regionalnom putu

Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije klizišta br. 16 na regionalnom putu R-403a. Ocjena postojećeg stanja i program istražnih radova, provođenje istražnih radova, laboratorijska ispitivanja uzoraka, proračun parametara, proračun stabilnosti po profilima i izrada projekta sanacije. (Lot 2) Ug. br. 14-59-U/06

 
Kantonalna direkcija za ceste, USK Kanton Bihać
Sanacija klizišta na regionalnom putu

Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije klizišta br. 37 i 38 na regionalnom putu R-407a. Ocjena postojećeg stanja i program istražnih radova, provođenje istražnih radova, laboratorijska ispitivanja uzoraka, proračun parametara, proračun stabilnosti po profilima i izrada projekta sanacije. (Lot 4) Ug. br. 14-59-U/06

 
Kantonalna direkcija za ceste, USK Kanton Bihać
Sanacija klizišta na regionalnom putu

Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije klizišta br. 40 na regionalnom putu R-408. Ocjena postojećeg stanja i program istražnih radova, provođenje istražnih radova, laboratorijska ispitivanja uzoraka, proračun parametara, proračun stabilnosti po profilima i izrada projekta sanacije. (Lot 5) Ug. br. 14-59-U/06

 
Uprava za puteve HN Kantona
Klizište Lađanica

Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije klizišta Lađanica na putu R-436 Borci-Kalinovik i sanacija dijela puta. Ocjena postojećeg stanja i program istražnih radova, provođenje istražnih radova, laboratorijska ispitivanja uzoraka, proračun parametara, proračun stabilnosti po profilima i izrada projekta sanacije.