bs

- Seminar FIDIC 2014

Društvo za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu Interprojekt d.o.o. Mostar u saradnji sa

Udruženjem konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine – UKI BiH

organizuje seminar

„UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU i
F I D I C - crvena, roza i žuta knjiga”

Na seminaru će se obraditi osnove savremenog koncepta upravljanja projektima u građevinarstvu kao i FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora te smjernice za izradu posebnih uslova ugovora prema crvenoj, rozoj i žutoj knjizi. Kako se u praksi susrećemo sa raznim specifičnim pitanjima kao što su indirektni troškovi, razumna dobit, polise osiguranja, zahtjevi i nalozi za izmjene, rizici upravljanja projektom i prilagođavanje cijena, na seminaru će se kroz pitanja i diskusiju razmotri konkretni problemi. Seminar je podijeljen u tri modula i održat će se u sljedećim terminima:

  Termin   Modul
 
  Modul I
 19. 3. 2014. u 14:00 sati (srijeda)   Upravljanje projektima, opšti dio
 20. 3. 2014. u 14:00 sati (četvrtak)   FIDIC – crvena knjiga
    Modul II
 26. 3. 2014. u 14:00 sati (srijeda)   Specifičnost projekata u građevinarstvu i tehnički dio ponude
 27. 3. 2014. u 14:00 sati (četvrtak)   FIDIC – roza knjiga
    Modul III
 2. 4. 2014. u 14:00 sati (srijeda)   Administriranje projekta u fazi izvođenja radova i aktivnosti nadzora
 3. 4. 2014. u 14:00 sati (četvrtak)   FIDIC – žuta knjiga

 

Seminar je namijenjen za sve učesnike u građenju - inžinjere, ekonomiste, pravnike i druge:
• Investitore i institucije
• Projektante i nadzorne organe
• Izvođače radova

Voditelj seminara i predavač je gospodin M. građ. Faruk Dizdarević, dipl.ing.građ., istaknuti stručnjak iz prakse čija je biografija u prilogu.
Za učešće na seminaru predviđena je kotizacija u iznosu od 350 KM (PDV uključen u cijenu). Kotizacija uključuje radne materijale za seminar, certifikat o pohađanju koji izdaje UKI BiH i kafe pauze. Broj mjesta je ograničen na 20 slušalaca, tako da prijave treba dostaviti blagovremeno. Prijavu možemo potvrditi nakon prijema uplate po predračunu za kotizaciju.

UČESNICI SEMINARA: